Particulieren

Ieder jaar ligt de aangifte middels de blauwe envelop bij u in de brievenbus. Voor veel particulieren is het invullen van de aangifte een lastige bezigheid en geeft dit de nodige hoofdbrekens. Het blijkt voor sommigen een hele opgave, om de aangifte op de juiste manier in te vullen en op tijd te versturen. Jaarlijks zijn er veel veranderingen in het belastingstelsel en niet iedereen volgt dit op de voet. Kortom een lastige bezigheid om de wijzigingen te volgen van de belastingdienst. Leuker kunnen ze het niet maken, zeggen ze. Maar makkelijker is het er niet op geworden.

Het invullen van de aangifte Inkomstenbelasting kan door ons worden verzorgd tegen een laag tarief. De aangifte wordt dan correct ingevuld en fiscale mogelijkheden worden met u doorgenomen. Zodoende kunt u mogelijk besparen omdat fiscale mogelijkheden ten volle worden benut.

Wat kunnen wij verzorgen?
• Aangifte inkomstenbelasting, voor zowel u als uw partner
• Aanvraag of wijziging voorlopige teruggaaf of aanslag
• Aanvraag huurtoeslag / zorgtoeslag / kinderopvangtoeslag / kindergebonden budget
• Bezwaar- en beroepschriften
• Alle overige fiscale zaken en vragen